คิดเองทึ่มไปตั้งนานพอใช้ได้คุยกันก็แค่นี้เองเย็ดกันมันต่อ

คุณไม่ยินยอมเปิดตัวกับผมเลยสักหนึ่งครั้งพวกเราก็คบกันมา … Continue reading “คิดเองทึ่มไปตั้งนานพอใช้ได้คุยกันก็แค่นี้เองเย็ดกันมันต่อ”